08 Januari 2017 - Tasyakuran Khitanan Ahmad Ghofur Kalpataru