05 Oktober 2017 - Outbound SD Bopkri Gondolayu Yogyakarta