05 Oktober 2018 - Outbound Half Day SD Bopkri Gondolayu Yogyakarta